Garantinis aptarnavimas ir prekių grąžinimas

Garantinis aptarnavimas

Parduodamoms prekėms taikomi LR teisės aktuose nustatyti reikalavimai dėl prekės kokybės garantijų.

Prekei sugedus garantiniu laikotarpiu dėl gamybos arba medžiagų defektų, garantinis remontas atliekamas nemokamai.

Garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos, kurios nurodytos prekės naudojimo instrukcijoje.

Prašome atkreipti dėmesį, kad garantija netaikoma elektros prietaisų defektams, atsiradusiems dėl:

 • dėl netinkamo įjungimo į elektros tinklą ir elektros srovės tiekimo tinklų sutrikimų;
 • jeigu prietaisas ar jo atskiros dalys buvo pažeistos mechaniškai ar paveikiatos tam neskirtomis cheminėmis priemonėmis;
 • taip pat, prekės dalims, kurios normaliai susidėvi naudojantis prietaisu ir jų darbo trukmė priklauso nuo prietaiso eksploatavimo intensyvumo (pvz. dalims iš stiklo, keramikos, gumos, tekstilės ir popieriaus).

Pristatant prietaisą garantiniam remontui prašome pateikti:

 • prekės pirkimą patvirtinantį dokumentą (kasos čekį ar sąskaitą-faktūrą);
 • užpildytą garantinio talono originalą, patvirtintą pardavėjo darbuotojo;
 • laisvos formos raštišką pretenziją su gedimo aprašymu;
 • brokuotą įrenginį originalioje pakuotėje su pilna komplektacija.

Dėl prietaiso garantinio aptarnavimo reikia kreiptis ant prekės garantinės kortelės nurodytais adresais. Išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į garantinio aptarnavimo centrą ir iš jo, apmoka Pirkėjas.

Norėdami išvengti nesusipratimų, primygtinai prašome Jūsų atidžiai perskaityti prekės eksploatavimo instrukciją.

Prekių keitimas

Kai Pirkėjas gauna nepilnos komplektacijos ar ne tą prekę, Pardavėjas įsipareigoja priimti tokias prekes per keturiolika dienų nuo prekių pardavimo dienos ir jas nemokamai pakeisti reikiamomis, Pirkėjo užsakytomis prekėmis.

Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi keitimui tinkamų prekių, jis grąžina Pirkėjui sumokėtus pinigus.

Prekių grąžinimas

Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones, pranešdamas apie tai raštu pardavėjui per septynias darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos.

Atsisakant pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžinant prekes, būtina pateikti prekių įsigijimo dokumentus bei laikytis šių sąlygų:

 • kiekviena grąžinama prekė yra originalioje ir nepažeistoje pakuotėje;
 • prekės nebuvo naudojamos;
 • prekės nebuvo sugadintos;
 • nuo prekių nebuvo nuimtos originalios etiketės (apsauginės plėvelės, etiketės ir kt.);
 • grąžinamos prekės yra pilnos komplektacijos ir išlaikė savo prekinę išvaizdą.

Grąžinamas prekes Pirkėjas turi pristatyti pats. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

Pinigai Pirkėjui grąžinami bankiniu pavedimu į asmeninę Pirkėjo sąskaitą pagal pateiktą raštišką prašymą, per dešimt darbo dienų.

Vadovaudamiesi Atliekų tvarkymo įstatymu Nr. VIII-787 , INFORMUOJAME, kad Elektros ir elektroninėje įrangoje (EEĮ) yra pavojingų medžiagų, kurios kelia pavojų aplinkai bei žmonių sveikatai, todėl nebetinkami naudoti šie gaminiai negali būti išmetami kartu su komunalinėmis atliekomis.

Įsigydami elektros ar elektronikos gaminį Akvazoo elektroninėje parduotuvėje, į bet kuria mūsų parduotuvė galite atnešti tokios pačios rūšies nebetinkamą naudoti gaminį.

Norėdami atiduoti netinkamą naudoti EEĮ gaminį, prašome kreiptis į aptarnaujantį personalą, kuris Jums nurodys specialiai šioms atliekoms skirtas talpas. Mūsų įmonė bendradarbiauja su pavojingas atliekas tvarkančia įmone, kuriai reguliariai perduodame surinktas pavojingas atliekas. Todėl galite būti tikri, jog Jūsų atiduotos atliekos bus saugiai ir tinkamai sutvarkytos.